O nás

Hmateliér

ateliér a dílna hmatového modelování pro nevidomé

je pracoviště zřizované Okamžikem z. ú., kde se nevidomí učí vytvářet dekorativní a užitné předměty z šamotové hlíny - interiérové doplňky, zahradní nádoby i volné sochařské objekty. Hmateliér využívá speciální „Axmanovu techniku hmatového modelování pro zdravotně postižené“ i jiné formy řemeslně-výtvarné práce přizpůsobené přirozeným hmatovým schopnostem nevidomých.

O technice modelování

Charakteristika "Axmanovy techniky hmatového modelování pro zdravotně postižené"

Je to nová řemeslně-výtvarná technika práce s hlínou v oblasti manuálních činností zdravotně postižených lidí. Technologie práce spočívá v tom, že proporce jsou převedeny do základní hmatové matematiky a celek je budován postupně z obsahově nosných prvků. Hmatová matematika vychází z proporcí prstů lidské ruky. ATM je založena na řemeslných postupech, nevyžaduje speciální výtvarné nadání, pouze motorickou zručnost, takže je přístupná širšímu okruhu handicapovaných.

ATM je určena především lidem nevidomým od narození, z jejichž přirozených hmatových schopností vychází. Novátorství ATM spočívá v tom, že lidem od narození nevidícím, bez vizuální paměti, poskytuje nejen nástroj k řemeslně-výtvarným aktivitám, ale díky hmatové matematice jim umožňuje získat představu o proporcích světa kolem nich. Zvládnutí řemeslného základu nabízí možnosti samostatných výtvarných aktivit. Prostřednictvím hlíny tak mohou zdravotně postižení vypovídat o sobě a svém pohledu na svět. ATM lze využít i pro řemeslnou výrobu (užitné nádoby, dekorace…).

Základní rozdíly mezi ATM a keramikou

 • ATM
  • ATM při práci s hlínou nepoužívá vodu
  • s hlínou se pracuje bez pomoci nástrojů
  • při práci se nepoužívá hrnčířský kruh
  • výrobek se modeluje barevnými hlínami
  • technologie ATM vychází z předností zdravotně postižených
 • Keramika
  • při práci s hlínou se používá voda
  • s hlínou se pracuje pomocí nástrojů
  • při práci se používá hrnčířský kruh
  • výrobek se dodatečně barví, glazuje
  • zdravotně postižení se musí přizpůsobit technologii keramiky

Společný je pouze materiál (šamotová hlína) a finální proces vypalování. Technologické postupy ATM jsou patentově chráněny.

Odborný garant projektu

Štěpán Axman, tvůrce techniky modelování pro zdravotně postižené
Tasov 3, 675 79 Tasov, Vysočina
tel: 566 547 000
e-mail: slepisi@cbox.cz, www.slepisi.eu
Sdružení Slepíši, založeno v roce 1995, od r. 2001 provozuje v Tasově na Moravě Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené. Jeho hlavním cílem je výuka a propagace ATM. Součástí je i řešení pracovního uplatnění pro zdravotně postižené absolventy ATM v oborech řemeslník, učitel, výtvarník.

Další osoby, které mohou projekt doporučit

PaedDr. Evžen Perout, arteterapeut (člen redakční rady časopisu Arteterapie, supervizního týmu ČAA), pedagog (Konzervatoř a LŠ Jana Deyla, PF JU v Českých Budějovicích - ateliér arteterapie a HTF UK), kurátor pro edukaci (Národní galerie, lektorské sbírky Orientálního umění na Zbraslavi) Mnohaletá výtvarný činnost se zrakově postiženými, autor knihy "Arteterapie se zrakově postiženými" (vydal Okamžik, Praha, 2005). Kontakt:
Konzervatoř a LŠ Jana Deyla, Maltézské nám. 1, 110 00 Praha 1
Tel: 776 231 497 , e-mail: evzenp@seznam.cz

Jiří David, výtvarník, dříve pedagog AVU, člen skupiny Tvrdohlaví V roce 2002 byl členem poroty celostátní soutěže nevidomých výtvarníků "Nevídáno", kterou pořádalo sdružení Okamžik a která byla završena výstavou ve VŠUP v Praze.
Tel: 257 32 28 74 , e-mail: jiridavid@seznam.cz