Lidé

Pavla Vaňková

Lektorka dílny hmatového modelování - příprava a výuka nevidomých klientů v technice ATM a dalších keramických technikách. Předchozí zkušenosti:

  • 11 let praxe v sociální a pedagogické práci se zrakově postiženými
  • 12 let pedagogické praxe (loutkářská a literárně dramatická oblast) s dětmi i dospělými
  • zakládající členka sdružení Okamžik
  • V roce 2010 absolvovala školení v oboru učitel Axmanovy techniky modelování

Libuše Petrašová

Nar. 12. 5. 1972, Vysoké Mýto. Vystudovala Střední zemědělskou školu v Kostelci nad Orlicí, maturovala v roce 1990. V roce 2007 absolvovala kurz komunikačních dovedností Tyfl oemployability, ve stejném roce se začala věnovat výtvarné tvorbě, hmatovému modelování. Nejprve v Hmateliéru sdružení Okamžik, poté po dva roky (2008–2010) v Mezinárodní škole Axmanovy techniky hmatového modelování pro zdravotně postižené v Tasově na Vysočině. Nyní se věnuje také Čečově technice protlačované kresby v nadaci Artevide. Soutěžila v literárních soutěžích, získala 2.místo v soutěži časopisu Zora, byla vyhlášena laureátem 1.ročníku soutěže zvukového literárního časopisu Polyfemos. Zajímá ji literatura židovská, historie i beletrie, cestopisy, zabývá se astrologií. Má dvě děti, v roce 1998 jí byl přiznán plný invalidní důchod kvůli ztrátě zraku.

Alice HORNÁ

Narodila se v r. 1966 a bydlí v Praze. Je vdaná a má dvě děti. V roce 2003 se dozvěděla diagnózu: degenerativní onemocnění sítnice. O zrak přicházela postupně několik let. Nejhorší okamžik nastal, když musela přestat chodit do zaměstnání. „V té době jsem se poprvé setkala s hlínou a začala jsem se učit modelovat hmatem. Práce s hlínou mne okamžitě oslovila, protože to byla po dlouhé době neustálého omezování činnost, kterou jsem mohla dělat bez zraku. Dnes je to pro mne nejen zábava, ale možnost, jak se cítit užitečná. Je pro mne velkou motivací, když se mé výrobky líbí a přináší někomu radost.“ Od roku 2013 má i vlastní dílnu a věnuje se samostatné tvorbě - www.keramika-ah.cz. Současně se věnuje i osvětové činnosti (besedy a semináře).

Jiřina HOLEŇOVÁ

Nar. 24. 12. 1965, Rakovník. Vystudovala FF UK, obor moderní fi lologie, němčina – nizozemština. Pracuje jako překladatelka z nizozemštiny a němčiny, hlavně beletrie a populárně naučné literatury, příležitostně i jako tlumočnice. Je členkou Jednoty překladatelů a tlumočníků. Ve sdružení Okamžik po řadu let vedla literární klub a Svépomocnou knihovnu Sdružení Okamžik, zabývající se načítáním knih pro těžce zrakově postižené na základě jejich objednávky. V Okamžiku mj. spolupracovala na projektu v jehož rámci vznikly webové stránky www.nevidomimezinami. cz. Je zakládající členkou sdružení Okamžik a členkou výboru sdružení. Velmi sporadicky píše. Její poezie byla publikována ve sborníku „Co vlastně ti nevidomí dělají“, Okamžik 2003. Práci s hlínou se věnuje od r. 2007. Zpočátku v rámci volnočasové aktivity Sdružení Okamžik, nyní v Hmateliéru – ateliéru hmatového modelování. Seznámila se se základy Axmanovy techniky modelování, postupem času ji však začaly více lákat jiné techniky práce s hlínou. Zdravotní stav: těžké zrakové postižení, nevidomá od 15 let. Zájmy: filosofie, literatura, psychologie, historie, studium cizích jazyků, hudba, zpěv, turistika, nejrůznější rukodělné činnosti, pěstování rostlin, vaření.

Halka Cerhová

Nar. 1969 v Počátkách v Jihočeském kraji, od dětství žije v Praze. Závažné zrakové postižení s nevratnými změnami. Znatelnější zhoršení zraku zaznamenala před svým čtyřicátým rokem. K jejím dlouhodobým zájmům patří tuzemská turistika, pohybové aktivity v tělocvičně (přizpůsobené zrakovým možnostem), internet, angličtina, přednášky a besedy v oblasti celoživotního rozvoje. Ve Hmateliéru působí od podzimu r. 2011. „Práce s hlínou mi přináší pocit užitečně a smysluplně stráveného času, vlastní výtvarné vyjádření v užitné tvorbě, možnost přivýdělku, který je pro lidi se zrakovým handicapem velmi omezený a pravidelné setkávání při práci s velmi příjemnými, zajímavými a dělnými lidmi i s těmi, kteří si vzájemně nezištně pomáhají.“

Dana Škvárová

Nar. 1975 v Praze. Prakticky nevidomá od 24 let. Před zrakovým postižením vystudovala SEŠ a pracovala v ekonomickém oddělení stavební firmy. Nyní absolvovala rekvalifikační kurz „Internetový marketing“ a pracuje na 0,4 úvazku v kominické a deratizérské firmě – Poctivý kominík a DeraPlus. K jejím zálibám patří turistika, jízda na kole, plavání, sbírání autogramů - podpisy sbírá již přes 20 let. „Návštěva Hmateliéru, kde probíhá výuka hmatového modelování včetně tréninkové práce, mi umožňuje i s mojí zrakovou vadou vyrábět užitnou a dekorativní keramiku – např. zahradní nádoby, ozdobné misky, reliéfy apod. Mám možnost pravidelně chodit do naší keramické dílny, kde se setkávám s ostatními klientkami a můžeme si zde i popovídat."

Jarmila Adámková

Nar. 1959 ve Vítkově, okr. Opava, dlouhodobě žije v Praze. Nevidomá s úplnou postupnou ztrátou zraku během osmi let. Povoláním masérka, dříve pracovala jako aranžérka květin. Upravuje knížky do digitální podoby pro četbu nevidomých na PC s hlasovým výstupem. Ráda plave, chodí do přírody, na koncerty a do divadel. Před ztrátou zraku patřilo mezi její záliby malování a kreslení. „Práce s hlínou pro mě znamená relaxaci, pohodu a radost z tvorby.“Petr Uhlíř

Narozen 1958 v Pardubicích Od 15 let je prakticky nevidomý. Jak sám říká: „vidím jen modrou barvu...“ Profesně se zabývá digitalizací literatury všech žánrů a knížky jsou i jeho hlavním osobním zájmem. Nejraději má literaturu s populárně vědeckým zaměřením. Ze sportovních aktivit má rád turistiku a plavání. Jeho zájem o keramiku a hmatové modelování vzešel zpočátku
z iniciativy jeho přítelkyně, kterou doprovázel ke keramické práci do Hmateliéru. V práci s hlínou si ale brzy našel svůj osobitý výtvarný styl. Nejraději vytváří figurální plastiky, které s humorným nadhledem karikují lidské činnosti
( např. Úředník, Vítěz, Pivař, Vzpěrač, Masér aj.) Humor je Petrovou „živou vodou“. O sobě mluví vždy formou nadsázky a vtipu: „můj život je brožovaný, zkrátka nevázaný“. Co říká upřímně: „ Do Hmateliéru chodím rád, mám tu svobodu“, a díky jí i atmosféře, která tu panuje s překvapením přicházím na "tvůrčí" nápady o kterých jsem si myslel, že už mě nikdy nepotkají.

Tomáš Racocha

Nar. 1987 v Brně, žije v Praze. Nevidomý od narození. Vystudoval Speciální školu Aloyse Klara obor keramické práce a řemeslné obory kartáčník a košíkář. Zajímá ho všechno o letectví, dopravě a sportu. Má rád literaturu, hlavně životopisnou, historickou, válečnou a detektivní, se zájmem sleduje i nové kriminalistické metody. „Práce s hlínou ve Hmateliéru mi přináší relaxaci a získávám zde i další pracovní zkušenosti.“